Протоколи и доклади

Документи
Протокол №1 от работата на комисията 2020-05-29 15:48:34 Изтеглете файл
Протокол №2 от работата на комисията 2020-05-29 15:48:09 Изтеглете файл
Протокол №3 от работата на комисията 2020-05-29 15:47:27 Изтеглете файл
Протокол- доклад от работата на комисията 2020-05-29 15:46:22 Изтеглете файл