Протоколи и доклади

Документи
Протокол №4 от работата на комисията 2020-02-26 11:24:25 Изтеглете файл
Протокол №3 от работата на комисията 2020-02-26 11:23:37 Изтеглете файл
Протокол №2 от работата на комисията 2020-02-26 11:22:18 Изтеглете файл
Протокол 1.1 от работата на комисията 2020-01-22 14:17:03 Изтеглете файл
Приложение 1.1 към Протокол 1.1 от работата на комисията 2020-01-22 14:16:02 Изтеглете файл
Протокол 1.2 от работата на комисията 2020-01-22 14:15:29 Изтеглете файл
Приложение 1.2 към Протокол 1.2 от работата на комисията 2020-01-22 14:14:19 Изтеглете файл