Протоколи и доклади

Документи
Протокол- доклад от работата на комисията 2020-02-19 15:50:31 Изтеглете файл
Протокол №3 от работата на комисията 2020-02-19 15:49:49 Изтеглете файл
Протокол №2 от работата на комисията 2020-02-19 15:48:15 Изтеглете файл
Протокол №1 от работата на комисията 2020-01-16 17:18:28 Изтеглете файл