20191125-PS-04-„Изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване на прилежащо дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище“