Протоколи и доклади

Документи
Доклад от работата на комисията 2019-04-23 17:37:58 Изтеглете файл
Протокол №3 2019-04-23 17:37:33 Изтеглете файл
Протокол №2 2019-04-23 17:37:04 Изтеглете файл
Протокол №1 от работата на комисията 2019-03-27 17:28:00 Изтеглете файл