Документация за участие

Документи
Документация за участие 2019-10-25 16:18:47 Изтеглете файл
Образци на документи 2019-10-25 16:18:01 Изтеглете файл
Образец № 2 - ЕЕДОП 2019-10-25 16:17:16 Изтеглете файл
Образец №10 - КСС от 1 до 6 2019-10-25 16:16:19 Изтеглете файл
Приложение №1 - Техническа спецификация 2019-10-25 16:15:10 Изтеглете файл
Техническа спецификация - КС от 1 до 6 2019-10-25 16:11:46 Изтеглете файл
Приложение №2 - Методика за оценка 2019-10-25 16:11:08 Изтеглете файл
Приложение №3 - Проект на договор 2019-10-25 16:09:57 Изтеглете файл