Друга информация

Документи
Обявление за изменение в обявлението за възложена поръчка 2019-10-01 16:07:03 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2018-12-07 13:40:46 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови парамитри" 2018-10-12 15:12:04 Изтеглете файл