Протоколи и доклади

Документи
Доклад от работата на комисията 2018-01-17 15:57:02 Изтеглете файл
Протокол №3 2018-01-17 15:54:55 Изтеглете файл
Оценителен лист 5 2018-01-17 15:48:58 Изтеглете файл
Оценителен лист 4 2018-01-17 15:08:17 Изтеглете файл
Оценителен лист 3 2018-01-17 14:56:29 Изтеглете файл
Оценителен лист 2 2018-01-17 14:45:26 Изтеглете файл
Оценителен лист 1 2018-01-17 14:34:19 Изтеглете файл
Оценителен лист - обобщен 2018-01-17 14:23:41 Изтеглете файл
Протокол №2 2018-01-17 14:18:58 Изтеглете файл
Протокол №1 от работата на комисията 2017-12-07 16:26:42 Изтеглете файл