Друга информация

Документи
Обявление за приключен договор №ДЗ-772 2019-01-30 17:02:51 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор №ДЗ-771 2019-01-30 17:02:24 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор №ДЗ-770 2019-01-30 17:01:47 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор №ДЗ-769 2019-01-30 17:01:00 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор №ДЗ-768 2019-01-30 17:00:03 Изтеглете файл
Обявление за приключен договор №ДЗ-767 2019-01-30 16:58:18 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" 2017-11-24 14:50:43 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Обособена позиция №6 2017-10-27 15:56:31 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Обособена позиция №5 2017-10-27 15:56:06 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Обособена позиция №4 2017-10-27 15:55:23 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Обособена позиция №3 2017-10-27 15:54:57 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Обособена позиция №2 2017-10-27 15:54:20 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Обособена позиция №1 2017-10-27 15:51:51 Изтеглете файл
Техническа спецификация - обща 2017-10-27 15:49:46 Изтеглете файл
Приложно писмо от външния експерт за изпратена изготмена Техническа спецификация, ведно с 6 бр. приложения за обособените позиции 2017-10-27 15:48:12 Изтеглете файл
Писмо с приложени списъци на артикулите за ДГ "Буратино", ДГ "Детелина" и ДСП 2017-10-05 11:44:58 Изтеглете файл
Покана и потвърждение за участие на външен експерт от АОП за изготвяне на Техническите спецификации 2017-10-05 11:43:28 Изтеглете файл