Документация за участие

Документи
Проект на договор 2017-10-28 09:29:54 Изтеглете файл
Документация за участие 2017-10-27 15:09:18 Изтеглете файл
КСС по Об.позиция №6 2017-10-27 15:07:44 Изтеглете файл
КСС по Об.позиция №5 2017-10-27 15:07:11 Изтеглете файл
КСС по Об.позиция №4 2017-10-27 15:06:38 Изтеглете файл
КСС по Об.позиция №3 2017-10-27 15:06:08 Изтеглете файл
КСС по Об.позиция №2 2017-10-27 15:05:34 Изтеглете файл
КСС по Об.позиция №1 2017-10-27 15:04:57 Изтеглете файл
Образци на документи за участие 2017-10-27 15:04:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Об.позиция №6 2017-10-27 15:02:34 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Об.позиция №5 2017-10-27 15:00:48 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Об.позиция №4 2017-10-27 14:59:32 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Об.позиция №3 2017-10-27 14:58:48 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Об.позиция №2 2017-10-27 14:58:08 Изтеглете файл
Техническа спецификация по Об.позиция №1 2017-10-27 14:57:08 Изтеглете файл
Техническа спецификация (обща) - Приложение №TS_1 2017-10-27 14:55:20 Изтеглете файл