20200211-OP-01: Избор на изпълнител на услуга с предмет „Специализиран превоз на ученици и на деца, предучилищна възраст, по определени маршрути за учебни детски заведения на територията на община Божурище

Обявление

11.02.2020 18:43:04